DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÓNG TIỀN OFLINE QUẢNG NINH

Sáng nay , Mèo đã nhận tiền của các bạn thành viên sau.
1. Mèo Già ( conduongdaqua) : 600.000
2. skymoon 600.000
3 . Huyentrang_1981 600.000
4
. Xin hẹn kiếp sau 600.000
5. troduasophan
1.000.000
6. Thanhlan
600.000
7. anh Tuấn meccedec ủng hộ 500.000
8. bienchieu_13 600.000
9. chị Linh lê T$L 600.000
10. anh kesong_vedem ủng hộ 1.000.000
11. Anh Ducnamdcc 600.000
12, xau_trai_thi_sao 600.000
13. bachtoanphong . 600.000
14. 1 người dấu tên . 600.000

TỔNG SỐ TIỆN HIỆN TẠI
9.100.000 k


Các bạn nào chưa kịp đăng ký tham gia thì nhanh thu xếp thờigian để đang ký nhé , đảm bảo sẽcó nhiều "tiết mục" hấp dẫn

tài khoản của Mèo Già Hóa Cáo

Hoàng Thị Thúy
Số tài khoản : 711A70465361
Chi nhánh Đồ Sơn, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam
Số điện thoại liên hệ

01219.274.766