Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tuthienedx  
#1 Đã gửi : 22/02/2018 lúc 03:15:35(UTC)
tuthienedx

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 22-02-2018(UTC)
Bài viết: 1

Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cả người và tài sản đối với các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, hơn 42 xã của các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Hương Sơn và Thạch Hà bị nước lũ cô lập hoàn toàn trong nhiều ngày. Theo thống kê, đã có 8 người bị chết, 3 người bị thương, hơn 17.557 hộ và nhà bị ngập lụt; hàng chục ngàn ha lúa, hoa màu... Tổng thiệt hại ước tính ban đầu hơn 846 tỷ đồng.

Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, vào ngày 23 tháng 11 tại nhà hát lớn Hà Nội đã tổ chức chương trình hơi ấm đầu đông do báo Nhân Dân và nhà hát Nghệ thuật đương đại tổ chức đã diễn ra nhằm phát động phòng trào ủng hỗ đồng bào bị lũ lụt tại Hà Tĩnh do bão lũ. 
Tại đêm nhạc, tiền mua vé của khán giả (mức cao nhất là 3.000.000 đ/cặp) và tiền ủng hộ của các doanh nghiệp tổ chức, cá nhân và các nhà tài trợ như: Tập đoàn edX, Tập đoàn Novaland, Tập đoàn đầu tư tài chính và xây dựng đại dương, Tổng công ty bưu điện Việt Nam, ..........đêm nhạc đã thu về khoảng 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền đã được trao trực tiếp cho ông Đặng Quốc Khánh chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ngay trong đêm nhạc

Link sự kiện: http://baohatinh.vn/xa-hoi/ha-tinh-phat-dong-ung-ho-dong-bao-bi-lu-lut/52962.htm
Ngoài sự kiện trên, cả nước đã tổ chức hàng hoạt những chương trình kêu gọi đồng bào ủng hộ trong và ngoài nước. Qua đó mới thấy được tinh thân yêu nước, thương người của toàn bộ người dân Việt Nam.
Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn!

Ð?t mua lu v?a qua dã gây thi?t h?i n?ng n? c? ngu?i và tài s?n d?i v?i các d?a phuong t?i t?nh Hà Tinh. Ð?c bi?t, hon 42 xã c?a các huy?n Huong Khê, Vu Quang, Ð?c Th?, C?m Xuyên, Huong Son và Th?ch Hà b? nu?c lu cô l?p hoàn toàn trong nhi?u ngày. Theo th?ng kê, dã có 8 ngu?i b? ch?t, 3 ngu?i b? thuong, hon 17.557 h? và nhà b? ng?p l?t; hàng ch?c ngàn ha lúa, hoa màu... T?ng thi?t h?i u?c tính ban d?u hon 846 t? d?ng.

V?i tinh th?n “Tuong thân, tuong ái”, “lá lành dùm lá rách”, UBMTTQ t?nh Hà Tinh kêu g?i, phát d?ng quyên góp t? thi?n, nh?m kip th?i ?ng h?, chia s? giúp d?ng bào b? lu l?t kh?c ph?c khó khan, s?m ?n d?nh cu?c s?ng.

Ngay sau l? phát d?ng, dông d?o các t? ch?c, ban ngành, doàn th? và các doanh nghi?p dóng trên d?a bàn t?nh dã quyên góp ?ng h? d?ng bào b? lu l?t hon 3 t? d?ng và hàng ch?c t?n luong th?c. T?t c? ngu?n c?u tr? s? du?c t?nh phân b?, k?p th?i chuy?n cho nhân dân vùng lu.
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.