Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline than_tinh_yeu  
#1 Đã gửi : 15/05/2004 lúc 12:27:27(UTC)
than_tinh_yeu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 296

<p class="Title">&nbsp;</p> <p class="Lead">Trong số 55 doanh nghiệp của Việt Nam có chức năng xuất nhập khẩu trực tiếp dược phẩm, hầu hết đều nhập khẩu ủy thác cho các công ty trách nhiệm hữu hạn dược, khả năng tự doanh còn rất thấp. Ở một số doanh nghiệp, tỷ trọng nhập uỷ thác chiếm đến 50-70% doanh số nhập khẩu.</p> <p class="Normal">Ông Cao Minh Quang, Cục trưởng Cục Quản lý dược, đã phát biểu thẳng thắn trong phần mở đầu hội nghị "Tổ chức chấn chỉnh công tác cung ứng và phân phối thuốc" diễn ra tại TP HCM hôm qua. Ông cho biết, các doanh nghiệp thường tập trung khai thác những mặt hàng có thị trường lớn và lợi nhuận cao, làm mất cân đối lượng thuốc cung cấp cho điều trị.</font></p> <p class="Normal">Ngoài ra, hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh như ép giá, bán phá giá, nhái mẫu mã… giữa các doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất dược phẩm vẫn còn phổ biến, đặc biệt trong khối các công ty trách nhiệm hữu hạn. Các nhà thuốc bệnh viện phải thực hiện theo chế độ khoán doanh số theo quy định nên giá thuốc cung ứng tại đây thường cao hơn so với giá thị trường. <div class="Normal"> <p class="Normal"> <table cellspacing="1" cellpadding="1" width="174" align="right" bgcolor="#fff2f9" border="1"> <tbody> <tr> <td class="BoxLink"> <p class="BoxLink"><strong><font color="#4f4f4f">Một số nước có nhiều số đăng ký tại Việt Nam:</font></strong></p> <p class="BoxLink">Ấn Độ: 1391 (số đăng ký đã cấp chiếm tỷ lệ 31,9%)</p> <p class="BoxLink">Hàn Quốc: 991 (chiếm tỷ lệ) 22,8%</p> <p class="BoxLink">Pháp: 853 (chiếm tỷ lệ 19,6%)</p> <p class="BoxLink">Đức: 377 (chiếm tỷ lệ 8,7%)</p> <p class="BoxLink">Thụy Sĩ: 241 (chiếm tỷ lệ 5,5%)</p></td></tr></tbody></table>Một tồn tại khác cũng được nhấn mạnh trong cuộc họp là hệ thống cung ứng thuốc có quá nhiều tầng, nhiều nấc trung gian. Chánh Thanh tra Bộ Y tế Trần Quang Trung nhận xét, các khâu trung gian này nhiều khi chính là các “công ty mẹ, con, vợ, chồng”. Chẳng hạn, công ty A nhập ủy thác cho công ty Z một loại thuốc. Sau đó, muốn bán loại thuốc này, A phải mua lại của một công ty B nào đó đã được Z phân phối. Ông cũng nhấn mạnh, <strong><font color="#4f4f4f">việc làm giá trong thời gian vừa qua không hoàn toàn do nguyên nhân từ nước ngoài</font></strong>. Vì vậy, ngành y tế không nên chỉ đổ lỗi cho các ngành khác không phối hợp mà cần xem lại chính mình: tại sao giám đốc các bệnh viện thấy thuốc tăng mà không lên tiếng, để đến lúc ầm ĩ lên mới chấn chỉnh?</p></div> <p class="Normal">Có mặt tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Trọng, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Cục Quản lý dược khi cấp phép nhập khẩu phải đặt vấn đề quản lý giá đầu vào đối với các đơn vị. Việc quản lý này phải chính xác, khoa học, dựa trên các thông tin quốc tế.Dược sĩ Huỳnh Kim Hoàng, Giám đốc công ty Yteco, còn đề nghị Bộ Y tế sớm có quy định về loại hàng mẫu không bán (quy cách đóng gói, số lượng hạn chế…) để tránh tình trạng các bác sĩ lấy hàng mẫu đem bán chứ không đưa cho bệnh nhân. Đặc biệt, khi cấp số đăng ký, nên phân loại thuốc theo các ký hiệu để chỉ rõ loại thuốc trong nước không sản xuất được, sản xuất ít nhưng có nhu cầu… Cần quản lý giá gốc của thành phẩm cũng như nguyên liệu và công khai giá này để tránh tình trạng nâng giá nguyên liệu, “giết” chết các công ty trong nước.</p> <p class="Normal">Một số đại biểu khác nêu thắc mắc là khu vực các công ty trách nhiệm hữu hạn do ai quản lý và quản lý như thế nào mà số thuốc tăng giá trong thời gian qua hầu hết tập trung ở đó. <p class="Normal"><strong><font color="#4f4f4f">Chênh lệch giữa giá mua và giá bán ra của một số thuốc (đơn vị: đồng)</font></strong></p> <table cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%" bgcolor="#fff2f9" border="1"> <tbody> <tr> <td><strong>Tê <p class="Title">Phân phối vòng vèo 'đội' giá thuốc lên cao</p> <p class="Lead">Trong số 55 doanh nghiệp của Việt Nam có chức năng xuất nhập khẩu trực tiếp dược phẩm, hầu hết đều nhập khẩu ủy thác cho các công ty trách nhiệm hữu hạn dược, khả năng tự doanh còn rất thấp. Ở một số doanh nghiệp, tỷ trọng nhập uỷ thác chiếm đến 50-70% doanh số nhập khẩu.</p> <p class="Normal">Ông Cao Minh Quang, Cục trưởng Cục Quản lý dược, đã phát biểu thẳng thắn trong phần mở đầu hội nghị "Tổ chức chấn chỉnh công tác cung ứng và phân phối thuốc" diễn ra tại TP HCM hôm qua. Ông cho biết, các doanh nghiệp thường tập trung khai thác những mặt hàng có thị trường lớn và lợi nhuận cao, làm mất cân đối lượng thuốc cung cấp cho điều trị.</font></p> <p class="Normal">Ngoài ra, hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh như ép giá, bán phá giá, nhái mẫu mã… giữa các doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất dược phẩm vẫn còn phổ biến, đặc biệt trong khối các công ty trách nhiệm hữu hạn. Các nhà thuốc bệnh viện phải thực hiện theo chế độ khoán doanh số theo quy định nên giá thuốc cung ứng tại đây thường cao hơn so với giá thị trường. <div class="Normal"> <p class="Normal"> <table cellspacing="1" cellpadding="1" width="174" align="right" bgcolor="#fff2f9" border="1"> <tbody> <tr> <td class="BoxLink"> <p class="BoxLink"><strong><font color="#4f4f4f">Một số nước có nhiều số đăng ký tại Việt Nam:</font></strong></p> <p class="BoxLink">Ấn Độ: 1391 (số đăng ký đã cấp chiếm tỷ lệ 31,9%)</p> <p class="BoxLink">Hàn Quốc: 991 (chiếm tỷ lệ) 22,8%</p> <p class="BoxLink">Pháp: 853 (chiếm tỷ lệ 19,6%)</p> <p class="BoxLink">Đức: 377 (chiếm tỷ lệ 8,7%)</p> <p class="BoxLink">Thụy Sĩ: 241 (chiếm tỷ lệ 5,5%)</p></td></tr></tbody></table>Một tồn tại khác cũng được nhấn mạnh trong cuộc họp là hệ thống cung ứng thuốc có quá nhiều tầng, nhiều nấc trung gian. Chánh Thanh tra Bộ Y tế Trần Quang Trung nhận xét, các khâu trung gian này nhiều khi chính là các “công ty mẹ, con, vợ, chồng”. Chẳng hạn, công ty A nhập ủy thác cho công ty Z một loại thuốc. Sau đó, muốn bán loại thuốc này, A phải mua lại của một công ty B nào đó đã được Z phân phối. Ông cũng nhấn mạnh, <strong><font color="#4f4f4f">việc làm giá trong thời gian vừa qua không hoàn toàn do nguyên nhân từ nước ngoài</font></strong>. Vì vậy, ngành y tế không nên chỉ đổ lỗi cho các ngành khác không phối hợp mà cần xem lại chính mình: tại sao giám đốc các bệnh viện thấy thuốc tăng mà không lên tiếng, để đến lúc ầm ĩ lên mới chấn chỉnh?</p></div> <p class="Normal">Có mặt tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Trọng, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Cục Quản lý dược khi cấp phép nhập khẩu phải đặt vấn đề quản lý giá đầu vào đối với các đơn vị. Việc quản lý này phải chính xác, khoa học, dựa trên các thông tin quốc tế.Dược sĩ Huỳnh Kim Hoàng, Giám đốc công ty Yteco, còn đề nghị Bộ Y tế sớm có quy định về loại hàng mẫu không bán (quy cách đóng gói, số lượng hạn chế…) để tránh tình trạng các bác sĩ lấy hàng mẫu đem bán chứ không đưa cho bệnh nhân. Đặc biệt, khi cấp số đăng ký, nên phân loại thuốc theo các ký hiệu để chỉ rõ loại thuốc trong nước không sản xuất được, sản xuất ít nhưng có nhu cầu… Cần quản lý giá gốc của thành phẩm cũng như nguyên liệu và công khai giá này để tránh tình trạng nâng giá nguyên liệu, “giết” chết các công ty trong nước.</p> <p class="Normal">Một số đại biểu khác nêu thắc mắc là khu vực các công ty trách nhiệm hữu hạn do ai quản lý và quản lý như thế nào mà số thuốc tăng giá trong thời gian qua hầu hết tập trung ở đó. <p class="Normal"><strong><font color="#4f4f4f">Chênh lệch giữa giá mua và giá bán ra của một số thuốc (đơn vị: đồng)</font></strong></p> <table cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%" bgcolor="#fff2f9" border="1"> <tbody> <tr> <td><strong>Tên thuốc</strong></td> <td><strong>Mua</strong></td> <td><strong>Bán</strong></td> <td><strong>Chênh lệch</strong></td></tr> <tr> <td>Siliverin hộp 1 tuýp </td> <td><strong>&nbsp;</strong>11.877</td> <td>17.460</td> <td>47,01%</td></tr> <tr> <td>Fucon hộp 1 túyp</td> <td>12.007</td> <td>17.460</td> <td>45,42%</td></tr> <tr> <td>B.Polamin, hộp 90 viên </td> <td>96.823</td> <td>258.000</td> <td>167%</td></tr> <tr> <td>Curomin, hộp 100 viên </td> <td>40.183&nbsp;</td> <td>180.000</td> <td>347%</td></tr> <tr> <td>Silygalon, hộp 100 viên</td> <td>29.526</td> <td>65.000</td> <td>120%</td></tr> <tr> <td>Isomonit, hộp 30 viên</td> <td>32.871</td> <td>55.239</td> <td>68,05%</td></tr> <tr> <td>Piracebral 800, hộp 30 viên</td> <td>30.724</td> <td>45.715</td> <td>48,79%</td></tr></tbody></table> <p class="Normal" align="right">&nbsp;<strong>Thiên Phúc</strong></p>n thuốc</strong></td> <td><strong>Mua</strong></td> <td><strong>Bán</strong></td> <td><strong>Chênh lệch</strong></td></tr> <tr> <td>Siliverin hộp 1 tuýp </td> <td><strong>&nbsp;</strong>11.877</td> <td>17.460</td> <td>47,01%</td></tr> <tr> <td>Fucon hộp 1 túyp</td> <td>12.007</td> <td>17.460</td> <td>45,42%</td></tr> <tr> <td>B.Polamin, hộp 90 viên </td> <td>96.823</td> <td>258.000</td> <td>167%</td></tr> <tr> <td>Curomin, hộp 100 viên </td> <td>40.183&nbsp;</td> <td>180.000</td> <td>347%</td></tr> <tr> <td>Silygalon, hộp 100 viên</td> <td>29.526</td> <td>65.000</td> <td>120%</td></tr> <tr> <td>Isomonit, hộp 30 viên</td> <td>32.871</td> <td>55.239</td> <td>68,05%</td></tr> <tr> <td>Piracebral 800, hộp 30 viên</td> <td>30.724</td> <td>45.715</td> <td>48,79%</td></tr></tbody></table> <p class="Normal" align="right">&nbsp;<strong>Thiên Phúc</strong></p>
Quảng cáo
Offline hongnhung  
#2 Đã gửi : 31/05/2004 lúc 06:36:46(UTC)
HongNhung

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 42

Giá thuốc được đầy lên trời nhờ công của nhiều y bác sĩ "lương y như mẹ ghẻ", mình ghét lắm.
Quốc hội họp lần này cũng có ý định bỏ phiếu BẤT TÍN NHIỆM bà bộ trưởng bộ y tế (ghét không thèm viết tên và viết hoa). Mong bà này sớm rớt cho mọi nguời nhờ.
Offline heo1980  
#3 Đã gửi : 01/06/2004 lúc 07:16:39(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Mình chỉ sợ bà này rớt lại có ông khác hay bà kách ghê hơn nữa lên thay thế, mong rằng giá thuốc sẽ hạ nhiệt !
Offline buituongvu  
#4 Đã gửi : 03/06/2004 lúc 05:00:02(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
Bộ trưởng Lê Huy Ngọ đã bị Quốc hội của chúng ta bỏ phiếu bất tín nhiệm rồi, như vậy sẽ là tiền đề cho việc bỏ phiếu bất tín nhiệm các bộ trưởng khác. Giá thuốc cao là do trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế, sẽ có ngày bộ trưởng này bị bỏ phiếu bất tín nhiệm thôi, nếu như không có những chấn  chỉnh cần thiết.
Offline hiv_soqua  
#5 Đã gửi : 05/06/2004 lúc 07:11:02(UTC)
HIV_Soqua

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2004(UTC)
Bài viết: 176

Mình thì hi vọng người mới lên thay sẽ thay đổi nhiều, đừng tệ hơn người cũ là ok rồi ! Có như av65y chúng ta mới được chăm sóc sức khoẻ tốt hơn !
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.