Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Believe  
#1 Đã gửi : 09/10/2009 lúc 05:10:18(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết


Thông báo tuyển dụng của Dự án Life - Gap Print E-mail


Thursday, 08 October 2009

Webstie Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Tuyển dụng của Dự án “Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam”


 

Dự án "Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam" là dự án hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế và Dịch vụ con người Hoa Kỳ đang tìm kiếm những ứng viên thích hợp làm việc lâu dài cho Văn phòng Dự án tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Vị trí- 01 Cán bộ Theo dõi - Đánh giá

- 01 Cán bộ Chương trình Tư vấn xét nghiệm tư nguyện

- 01 Cán bộ Chương trình Lao/HIV

- 01 Cán bộ  phụ trách hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú người nhiễm HIV

- 02 Cán bộ Chương trình Chăm sóc và Điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS

- 01 Kế toán

- 01 Hành chính Văn phòng

Mô tả công việc

 • 1. Cán bộ Theo dõi - Đánh giá:
 • - Thu thập và tổng hợp báo cáo các hoạt động chăm sóc và điều trị
 • - Theo dõi, đánh giá các hoạt động chăm sóc và điều trị
 • - Hỗ trợ kỹ thuật trong khuôn khổ các hoạt động thông tin chiến lược của Dự án
 • 2. Cán bộ Tư vấn xét nghiệm tự nguyện (TVXNTN):
 • - Xây dựng đề cương, lập kế hoạch, tổ chức triển khai, và giám sát các hoạt động về TVXNTN của dự án
 • - Tham gia tổ chức, thực hiện các chương trình đào tạo về TVXNTN
 • - Theo dõi, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật và đánh giá hiệu quả hoạt động của chương trình TVXNTN
 • - Thực hiện các báo cáo thuộc chương trình TVXNTN
 • - Thực hiện các công việc khác có liên quan theo phân công của cán bộ phụ trách chương trình và lãnh đạo dự án
 • 3. Cán bộ Chương trình Lao/HIV
 • - Chịu trách nhiệm quản lý và điều phối các hoạt động về lao/HIV do Dự án LIFE-GAP tài trợ tại các tỉnh/thành phố.
 • - Làm việc chặt chẽ với Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế , Chương trình chống lao Quốc gia và các chuyên gia trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch chương trình Lao/HIV.
 • - Chịu trách nhiệm làm báo cáo hàng năm, hàng quý, hàng tháng các hoạt động thuộc Chương trình lao/HIV
 • 4. Cán bộ phụ trách hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú người nhiễm HIV:

      Phụ trách các hoạt động liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú cho bệnh nhân HIV/AIDS tại các phòng khám ngoại trú người lớn.

 • - Lập kế hoạch hàng năm hoạt động phòng khám ngoại trú người lớn trình Bộ y tế và Nhà tài trợ.
 • - Hỗ trợ các tỉnh, thành phố và các cơ sở trong việc xây dựng đề cương và ngân sách hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú cho bệnh nhân HIV/AIDS người lớn.
 • - Phối hợp với nhà tài trợ và các đơn vị liên quan trong việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động giám sát, hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn tại chỗ tại các cơ sở triển khai hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú cho bệnh nhân HIV/AIDS.
 • - Theo dõi tiến độ triển khai các hoạt động tại các cơ sở khám chữa bệnh ngoại trú người lớn cho người nhiễm HIV tại các đơn vị phụ trách và báo cáo thông tin định kỳ cho các cán bộ kỹ thuật phía nhà tài trợ.
 • - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, bao gồm đơn vị cung ứng thuốc ARV, cung ứng thuốc nhiễm trùng cơ hội, các đối tác của PEPFAR trong việc cung cấp dịch vụ toàn diện cho người nhiễm HIV tại các cơ sở điều trị.
 • - Thực hiện các hoạt động liên quan đến theo dõi và đánh giá hoạt động điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS
 • - Làm báo cáo các hoạt động về chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại địa bàn phụ trách.
 • 5. Cán bộ Chương trình Chăm sóc và Điều trị HIV/AIDS (1):
 • - Hỗ trợ các tỉnh, thành phố và các cơ sở trong việc xây dựng đề cương và ngân sách hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú cho bệnh nhân HIV/AIDS người lớn tại địa bàn phụ trách.
 • - Phối hợp với nhà tài trợ và các đơn vị liên quan trong việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động giám sát và hỗ trợ kỹ thuật tại các cơ sở triển khai hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú cho bệnh nhân HIV/AIDS.
 • - Theo dõi tiến độ triển khai các hoạt động tại các cơ sở khám chữa bệnh ngoại trú cho người nhiễm HIV tại các tỉnh, thành phố phụ trách và báo cáo thông tin định kỳ cho các cán bộ kỹ thuật phía nhà tài trợ.
 • - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, bao gồm đơn vị cung ứng thuốc ARV, cung ứng thuốc nhiễm trùng cơ hội, các đối tác của PEPFAR trong việc cung cấp dịch vụ toàn diện cho người nhiễm HIV tại các cơ sở điều trị.
 • - Thực hiện các hoạt động liên quan đến theo dõi và đánh giá hoạt động điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS
 • - Làm báo cáo các hoạt động về chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại địa bàn phụ trách.
 • 6. Cán bộ Chương trình Chăm sóc và Điều trị HIV/AIDS (2):

•-          Xây dựng kế hoạch theo dõi, đánh giá các hoạt động về chăm sóc điều trị HIV/AIDS.

•-          Là đầu mối tổng hợp và phối hợp với cán bộ chuyên môn phân tích báo cáo các hoạt động về chăm sóc và điều trị HIV/AIDS do Dự án LIFE - GAP thực hiện.

•-          Tổ chức và thực hiện các đánh giá, giám sát và nghiên cứu liên quan đến công tác chăm sóc và điều trị HIV/AIDS do Dự án LIFE - GAP tài trợ.

•-          Phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng, chống HIV/AIDS trong việc thực hiện các đánh giá nghiên cứu liên quan đến chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

•-          Phối hợp với các cán bộ chương trình chăm sóc và điều trị trong việc giám sát và hỗ trợ kỹ thuật tại cơ sở.

•-          Viết báo cáo tổng hợp theo tháng, quý và báo cáo năm về chăm sóc, điều trị bằng thuốc ARV và các báo cáo khác theo yêu cầu.

 • 7. Kế toán viên Dự án

•-          Quản lý, lưu trữ và kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ photo của các tiểu dự án.

•-          Phối hợp với bộ phận hành chính quản lý tài sản trang thiết bị tại Văn phòng Dự án và các Tiểu dự án.

•-          Giúp kế toán trưởng thực hiện công việc kiểm toán hàng năm.

•-          Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công của Kế toán trưởng và Lãnh đạo dự án

 • 8. Nhân viên Hành chính Văn phòng
 • - Quản lý lưu trữ công văn giấy tờ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 • - Soạn thảo các văn bản thuộc bộ phận Hành chính Văn phòng.
 • - Chuyển công văn giấy tờ đi, đến các đơn vị.
 • - Thực hiện các báo cáo công việc trong bộ phận hành chính.
 • - Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Lãnh đạo dự án.

Yêu cầu chung

 • - Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và viết báo cáo, thiết kế các chương trình hoạt động.
 • - Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng (MS Word, Excel, PowerPoint, phần mềm phân tích số liệu liên quan đến nghiên cứu và dịch tễ học: Epiinfo, SPSS....)
 • - Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, sẵn sàng đi công tác tại 28 tỉnh dự án.
 • - Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án.

Yêu cầu riêng

Cán bộ Theo dõi - Đánh giá:

 • - Chuyên môn: Tốt nghiệp hệ chính quy các trường Đại học Y khoa hoặc Y tế công cộng
 • - Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm làm việc trong lĩnh vực theo dõi - đánh giá hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
 • - Ưu tiên ứng viên: Tối thiểu 01 năm làm công tác theo dõi - đánh giá các hoạt động chăm sóc và điều trị HIV/AIDS

Cán bộ Tư vấn xét nghiệm tự nguyện (TVXNTN):

 • - Dưới 35 tuổi
 • - Chuyên môn: Tốt nghiệp hệ chính qui các trường Đại học Y khoa hoặc Y tế công công
 • - Kinh nghiệm: Có 03 năm làm những công việc về phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam.
 • - Ưu tiên ứng viên: 02 năm làm việc về chương trình TVXNTN trong các dự án về lĩnh vực HIV/AIDS

Cán bộ Chương trình Lao/HIV:

 • - Chuyên môn: Là bác sĩ y khoa, chuyên ngành Lao, Truyền nhiễm hoặc Đa khoa.
 • - Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm làm việc trong các chương trình, dự án về chăm sóc, điều trị HIV/AIDS và Lao/HIV; Thiết kế, triển khai các khóa tập huấn; Phát triển đề cương và ngân sách cho chương trình can thiệp y tế.
 • - Ưu tiên các ứng viên: Có trên 03 năm làm việc với chuyên gia nước ngoài về lĩnh vực HIV/AIDS và Lao/HIV

Cán bộ  phụ trách hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú người nhiễm HIV

 • - Chuyên môn: Là bác sĩ y khoa
 • - Đã có kinh nghiệm làm việc trong quản lý dự án về HIV/AIDS ít nhất trong 2 năm.

Cán bộ Chương trình Chăm sóc và Điều trị HIV/AIDS (1)

 • - Là bác sỹ y khoa
 • - Đã có kinh nghiệm làm việc trong quản lý dự án về HIV/AIDS hoặc trong các công tác cộng đồng ít nhất trong 1 năm.

Cán bộ Chương trình Chăm sóc và Điều trị HIV/AIDS (2)

 • - Là bác sỹ
 • - Có kinh nghiệm trong các hoạt động đánh giá và giám sát chương trình y tế.

Kế toán viên Dự án:

 • - Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về tài chính kế toán
 • - Ưu tiên ứng viên có 3 năm kinh nghiệm về Kế toán-Hành chính-Sự nghiệp và các Dự án.

Nhân viên Hành chính Văn phòng

 • - Dưới 40 tuổi.
 • - Chuyên môn: Tốt nghiệp hệ chính quy Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
 • - Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan Hành chính sự nghiệp.
 • - Ưu tiên ứng cử viên có 02 năm kinh nghiệm đã làm việc tại các Dự án nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ tham gia dự tuyển (tiếng Anh và tiếng Việt) xin gửi về:

Ban quản lý dự án LIFE-GAP, Bộ Y tế

Phòng 2, Tầng 14, Tòa nhà 4 A Láng Hạ, Hà Nội

Hạn nhận hồ sơ dự tuyển trước ngày 19 tháng 10 năm 2009.

Lưu ý:

 • - Các giấy tờ liên quan kể trên nếu là bản phô tô phải có dấu công chứng Nhà nước
 • - Đề nghị các ứng viên không liên hệ qua điện thoại. Các ứng viên muốn biết thêm chi tiết liên quan đến tuyển dụng xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ thư điện tử: lifegap@lifegap.org.vn
http://www.vaac.gov.vn
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Quảng cáo
Offline Endless  
#2 Đã gửi : 09/10/2009 lúc 08:57:43(UTC)
Endless

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC)
Bài viết: 556

Chẹp, của Bộ nên yêu cầu chắc chỉ có Bộ có, nhân viên hành chính mà chỉ phải tốt nghiệp học viện hành chính quốc gia TP.HCM mới được, chắc những trường khác kg biết làm công việc này quá. Lại phải có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong cơ quan hành chính sự nghiệp nữa chứ, mấy chỗ này chuyên hành dân, giờ qua đây làm chắc để hành bệnh nhân hic hic... Đúng là quan liêu, cục bộ. Mình ứ chơi với mấy ông Nhà nước!
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há
Bất tận trường giang cổn cổn lai
Offline funk  
#3 Đã gửi : 09/10/2009 lúc 09:44:43(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
em nằm ngoài rìa của một loạt yêu cầu chung- riêng của chương trình tuyển dụng này rùi... hu hu hu
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline AK602  
#4 Đã gửi : 09/10/2009 lúc 10:01:08(UTC)
AK602

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2005(UTC)
Bài viết: 181

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 9 bài viết
Đường đường một Cục như vậy mà có những yêu cầu quái đản như vậy, chả hiểu hoạch định chính sách sẽ ra sao. Nhân viên hành chính chỉ cần trung cấp văn thư lưu trữ là được rồi, trường nào thì không quan trọng. Nếu cần sàng lọc thì thêm tiêu chuẩn lý lịch nữa là xong. Nhân viên hành chính, bưng nước, pha trà, đóng dấu, sao chụp,... sao mà khắt khe vậy  ?
HIV bây giờ đã có thuốc chữa !! AK602.
Offline Endless  
#5 Đã gửi : 09/10/2009 lúc 10:17:37(UTC)
Endless

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC)
Bài viết: 556

AK602 đã viết:
Đường đường một Cục như vậy mà có những yêu cầu quái đản như vậy, chả hiểu hoạch định chính sách sẽ ra sao. Nhân viên hành chính chỉ cần trung cấp văn thư lưu trữ là được rồi, trường nào thì không quan trọng. Nếu cần sàng lọc thì thêm tiêu chuẩn lý lịch nữa là xong. Nhân viên hành chính, bưng nước, pha trà, đóng dấu, sao chụp,... sao mà khắt khe vậy  ?Bạn này chắc cũng xuất thân từ cơ quan Nhà nước nên mới có khái niệm nhân viên hành chính, bưng nước, pha trà, đóng dấu, sao chụp, văn thư lưu trữ rồi còn tiêu chuẩn lý lịch nữa chứ.... Ây dzaaaaaaaaaa...

Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há
Bất tận trường giang cổn cổn lai
Offline Titanic  
#6 Đã gửi : 10/10/2009 lúc 12:42:13(UTC)
Titanic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2009(UTC)
Bài viết: 181
Man

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Bất cứ cơ quan,tổ chức nào tuyển dụng đều đưa ra nguyên tắc cụ thể,các anh chị có nhu cầu,đáp ứng được yêu cầu thì nộp đơn,ý kiến với lại ý cò cái gì trong đây thế nhỉ ?


Gone with the wind

http://vi.wikipedia.org
Offline Endless  
#7 Đã gửi : 10/10/2009 lúc 02:34:51(UTC)
Endless

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC)
Bài viết: 556

Kg có nhu cầu thì kg có quyền đưa ý kiến sao? Mình đang sống trong chế độ "DÂN CHỦ" mà Titanic. Nếu kg thích người ta bình loạn thì cứ ghi ngoài topic là kg phận sự miễn comment đi. Người ta cũng đâu có nói gì quá đáng đâu, có cần phải nặng nề và quan trọng hóa vấn đề như thế kg?
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há
Bất tận trường giang cổn cổn lai
Offline Deathmetal2  
#8 Đã gửi : 10/10/2009 lúc 06:07:59(UTC)
Deathmetal2

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC)
Bài viết: 312

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Cô End nói phải,cậu Titanic "lặng lề" rồi,khoanh tay xin lỗi cô End đi

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"


http://www.hoikhuyenhoc.vn
http://suckhoedoisong.vn
http://www.cinet.gov.vn
http://www.lichsuvietnam.vn
Offline Believe  
#9 Đã gửi : 10/10/2009 lúc 06:09:53(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
Endless đã viết:
Nếu kg thích người ta bình loạn thì cứ ghi ngoài topic là kg phận sự miễn comment đi.
Believe có nói gì đâu Endless
 
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline Titanic  
#10 Đã gửi : 10/10/2009 lúc 06:21:22(UTC)
Titanic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-08-2009(UTC)
Bài viết: 181
Man

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Ai bình loạn thì cứ bình loạn thôi.Titanic nghĩ,thông tin mà Cục đưa ra chắc chắn họ đã cân nhắc rất kỹ càng,bàn cũng chỉ là bàn cho vui vậy thôi.
Thêm một dự án là thêm niềm vui,thêm sự quan tâm của XH dành cho NCH.Titanic chúc những người trúng tuyển vào các vị trí trên luôn mạnh khỏe để góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp.
Đừng nóng cô Endless nhé,nóng sẽ không có lợi cho sức khỏe,hì hì...

Chúc sức khỏe mọi người.
Gone with the wind

http://vi.wikipedia.org
Offline hayen  
#11 Đã gửi : 01/12/2009 lúc 09:38:14(UTC)
hayen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 01-12-2009(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: Q.12

Em nhìn cái yêu cầu mà e choáng ngất. Sao mà cao quá à! Nhânv iên hành chánh đâu cần khắt khe thế.

Offline Chờ đầu thai  
#12 Đã gửi : 01/12/2009 lúc 09:56:25(UTC)
Chờ đầu thai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC)
Bài viết: 542

Cảm ơn: 251 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
Sao không thấy ưu tiên ứng cử viên là NCH nhỉ ????
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.